Presentació de comunicacions - Conferència internacional / II Conferència Internacional de vagues i conflictes socials, May 2013
Article published on 6 July 2012 by Admin1
Print this article logo imprimer

II Conferència Internacional de vagues i conflictes socials
Aproximacions combinades de la conflictivitat
(del segle XVIII fins al present)

Maison de Siences de L’Homme
Dijon, França
15, 16, 17, 18 de maig de 2013

Organització:
Maison de Sciences de L’Homme
International Association Strikes and Social Conflicts

Coordinadors: Serge Wolikow, Jean–Marc Bourgeon, Nélia Roulot, Raquel Varela, Sjaak van der Velden

Comitè científic:
Alvaro Bianchi Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP (Campinas, Brazil)
Andreia Galvão Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP (Campinas, Brazil)
Anita Chan University of Technology, Sydney (Australia)
Asef Bayat University Urbana-Champaign (Illinois, USA)
Beverly Silver Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland, USA)
Geert van Goethem AMSAB Institute of Social History, Ghent, Belgium
John Kelly Birkbeck College, University of London (United Kingdom)
Luca Baldissara Università di Pisa, Italia
Marcel van der Linden International Institute of Social History, Amsterdam, The Netherlands
Nicolás Iñigo Carrera PIMSA (Argentina)
Serge Wolikow Maison des Sciences de l’Homme de Dijon
Raquel Varela Instituto de História Contemporânea (IHC), Universidade Nova de Lisboa
Sabyasachi Battacharya Former chairman, Indian Council of Historical Research
Sjaak van der Velden Chercheur indépendant, Rotterdam, The Netherlands
Stefan Berger Director of the Institute for Social Movements, Bochum, Germany
Xavier Domènech Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
Xavier Vigna Centre Georges Chevrier, Dijon
Sophie Baby, Centre Georges Chevrier, Dijon
Jean Vigreux, Centre Georges Chevrier, Dijon
François Jarrige, Centre Georges Chevrier, Dijon

El segon congrés internacional sobre "Vagues y conflictes socials", realitzat por la Maison de Sciences de L’Homme de Dijon, en col·laboració amb la International Association Strikes and Social Conflicts, té com objectiu obrir noves vies per repensar l’estudi de la conflictivitat des de un enfocament multidisciplinar i global.

La proliferació actual de conflictes, així com la profunda redefinició de les seves pràctiques en l’era de la globalització, invita a desplaçar la mirada, a l’obertura internacional dels horitzons i a l’examen precís de la diversitat de pràctiques i imaginaris mobilitzats pels seus actors. En aquest sentit, la conferència proposa els següents eixos de reflexió.

Una primera pista ens porta a preguntar-nos en aquesta convocatòria sobre els arcs temporals de les vagues i els conflictes socials. Certament, la reflexió sobre l’evolució de les formes de mobilització col·lectiva i els seus repertoris ha suscitat ja una àmplia literatura. Tot i així, és probable que encara haguem d’interrogar-nos sobre els diversos períodes i la seva articulació, com també sobre els moments d’acceleració i d’intensificació de la conflictivitat, ja sigui en el marc europeu (les mobilitzacions a l’entorn de1848, el cicle posterior a la Primera Guerra Mundial, etc.) o mundial (les vagues de la Guerra Feda, l’onada de 1968, o els movimients dels indignats). De la mateixa manera, el naixement de la "vaga moderna" i, en general, la gènesi dels repertoris contemporanis d’acció col·lectiva, son exclusius del moviment obrer? Quin paper va jugar el món rural? En aquest sentit, la qüestió dels conflictes socials també ha de ser observada a llarg termini, el que ens permet interrogar-nos sobre les mutacions de les societats industrials, la reconfiguració de l’"economia moral" i, en aquest camí, sobre l’evolució del conflicte entre les classes populars y la seva extensió a altres universos socials.

La segona perspectiva cerca indagar sobre la diversitat de las pràctiques desenvolupades en el marc de la conflictivitat. Si les organitzacions polítiques i sindicals han estat durant molt temps el centre d’atenció, també s’ha de considerar la diversitat d’actors involucrats a l’origen de la pluralitat de pràctiques quotidianes que caracteritzen els conflictes. Es tracta de poder aproximar-nos a entendre: com els actors es coordinen per realitzar l’acció? Com sobreviuen durant el conflicte? Com es comuniquen entre ells i amb l’exterior? Com castigaren als "grocs" i als que trencaven la protesta? Com la vaga i el conflicte redefiniren las relaciones socials dins de la comunitat, de la ciutat, de la fàbrica? La qüestió de les relacions entre els actors sembla essencial en aquest cas: les relacions de gènere o generacionals, entre els grups estrangers i nacionals, entre dominats i dominants, etc.

La tercera dimensió invita a reconsiderar les vagues i els conflictes socials a partir d’una reflexió sobre les escales d’anàlisi pertinents, entre aproximacions globals, comparatives i transversals. Això pot incloure abordar les transferències i intercanvis transnacionals entorn a un conflicte singular, la circulació dels discursos, dels simpatitzants i dels actors, com a vectors que permeten la internacionalització d’una lluita (les diverses internacionals o els mitjans de comunicació per exemple). En aquest context també es poden proposar estudis comparats entorn a un tipus de pràctica o d’un grup singular, més enllà dels límits habituals. Les propostes que aborden la reflexió metodològica o historiogràfica en aquest camp també seran benvingudes.

La perspectiva final té la intenció de qüestionar el post-conflicte. És cerca, aproximar-nos als resultats més visibles del conflicte (el fracàs i/o la victòria, el paper de l’Estat, la violència repressiva o la conciliació), però també formes més subtils, tals com el procés de construcció narrativa de l’òblid en el camí de l’eliminació de les petjades deixades, o els problemes memorials que acompanyen tota vaga o mobilització col·lectiva (una manera de cosificar l’acció conflictual o d’enriquir el passat-present?).

El post-conflicte impulsa a més a qüestionar els seus efectes en termes de redefinició de les lògiques d’acció, de recomposició de les normes i del discurs. El conflicte, fins i tot en el seu dramàtic fracàs, què va inaugurar, un aurora o un crepuscle?

Calendari:
• Solicitud de presentació: del 15 de juliol de 2012 fins el 10 de desembre de 2012
• Notificació d’acceptació: 15 de gener de 2013
• Programa Preliminar: 1 de febrer de 2013
• Enviament de comunicacions: fins el 30 de març de 2013
• Programa Final: 15 de abril 2013

Important:

La data límit pel lliurement dels treballs complerts és el 30 de març de 2013. No s’acceptaran treballs després d’aquesta data. El document no ha de tenir més de 5.000 paraules (incloent espais) en lletra Times New Roman, 12, interlineat 1,5.

Idiomes de la Conferència
Els idiomes de la conferencia son l’anglès, francès, espanyol, portuguès i italià.

Inscripció i Contactes:

Pre-inscriptió

Contact : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr

Informacions varies:
S’organitzarà un sopar i una visita.

Matricula de la conferència:

Estudiantes UB-UFC : gratis

Participantes con comunicaciones:
Representando sus instituciones: 100 euros (incluye almuerzos y actas)
Individuales: 50 euros (incluye almuerzos y actas)

bullet point Contact bullet point Editors area bullet point MSH bullet point RSS bullet point Valid XHTML 1.0 Strict
Site created with SPIP
with the template ESCAL-V3
Version: 3.8.9